Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Fortsatt dialog med Luleå Kommun kring följande frågor:

 

Förlängning av gång- och cykelbanan för en anslutning vid Hertsön.

Vatten- och avloppsfrågan inkl. bevakning av dimensioneringen vid utbyggnad av Hertsöheden.

Byggregler

Vägunderhållet

Kollektivtrafiken inkl. båttrafik

 

  Genomföra medlemsaktiviteter

 

Luciafika

Majbrasa

Lövskärsdagen

  Driva bredbandsprojektet

  Upprätthålla kontakter med andra intressenter

Hamnföreningarna

Skoterföreningen

Näringsidkare

Top