Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016

Fortsatt dialog med Luleå Kommun kring följande frågor:

 

Förlängning av gång- och cykelbanan för en anslutning vid Hertsön.

Vatten- och avloppsfrågan inkl. bevakning av dimensioneringen vid utbyggnad av Hertsöheden.

Byggregler

Vägunderhållet

Kollektivtrafiken inkl. båttrafik

 

  Genomföra medlemsaktiviteter

 

Luciafika

Majbrasa

Lövskärsdagen

  Driva bredbandsprojektet

  Upprätthålla kontakter med andra intressenter

Hamnföreningarna

Skoterföreningen

Näringsidkare